hondenschool 't hos logo

Informatie over honden:
Aangelijnd uitvallen

honden Home honden Hondengedrag
honden Cursussen honden Advies
honden Winkel ! honden Puppy groep
honden Reageren? honden Links
honden postkantoor honden rassen


honden


De combinatie van een hond die is aangelijnd en een hond die niet is aangelijnd is altijd meer risicovol dan wanneer twee honden elkaar loslopend in het veld ontmoeten. Honden hebben vaak een sterk territorium-gevoel. Het territorium van een hond is het gebied dat hij als zijn eigen ruimte beschouwt. Het territorium van een hond die aan de lijn loopt is op dat moment het gebiedje rondom de baas. Wanneer een loslopende hond nu naar hem toeloopt, heeft de aangelijnde hond het idee dat de andere hond zijn territorium wil binnentreden. Sommige honden accepteren niet dat een andere hond zo maar zijn eigen territorium binnenkomt. Dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit angst/onzekerheid maar ook juist vanuit dominant gedrag. Daardoor zijn conflicten tussen honden aan de grenzen van het territorium altijd het grootst. En dus zal een hond die aangelijnd loopt eerder met agressie reageren op een hond die hem nadert dan wanneer beide honden los lopen.

Er zijn meer redenen waarom een hond die is aangelijnd eerder in een conflictsituatie zal komen. Een aangelijnde hond heeft fysiek contact met de baas. Hierdoor voelt een hond zich gesterkt (en dus gesteund) door de baas. Hierdoor kan een hond die normaalgesproken andere honden zal ontwijken, nu toch de moed hebben om opeens uit te vallen naar een naderende hond. Maar ook de hond die losloopt kan zich extra stoer gedragen wanneer hij in de gaten heeft dat de aangelijnde hond niet bij hem kan komen en hem niet kan volgen wanneer hij een paar stappen wegloopt. Soms ziet een naderende hond ook dat de aangelijnde hond zich stoerder gedraagt dan dat hij eigenlijk is waardoor de naderende hond zich extra uitgedaagd voelt.

Sommige honden die aangelijnd zijn en een andere hond zien naderen, hebben ook de neiging om de baas te verdedigen. Immers, in de belevenis van de hond komt de andere hond naar zijn baasje toe! Wanneer de baas van de aangelijnde hond zich ook nog zenuwachtig maakt voor een naderende hond (en dat kan dus zeker terecht zijn), merkt de aangelijnde hond dat zijn baas reageert op de naderende hond. Voor de aangelijnde hond des te meer reden om met agressie te reageren wanneer de naderende hond in de buurt komt!

Een conflict tussen twee honden waarvan er één los loopt en de andere is aangelijnd, is altijd een ongelijke strijd. De ene hond kan zich vrij bewegen, de andere wordt duidelijk beperkt. En een mogelijk conflict tussen de honden is ook niet ongevaarlijk voor hond en baas! Dit alles is niet een pleidooi om honden dus voortaan niet aangelijnd te hebben of een pleidooi om een aangelijnd hond maar direct af te lijnen wanneer er een los lopende hond aan komt. In tegendeel! Ik wil juist een appèl doen op de baas van wie de hond niet is aangelijnd: Wanneer u met uw hond wandelt wanneer hij niet is aangelijnd en u ziet een andere baas naderen die de hond wel heeft aangelijnd, zorg er dan óf voor dat uw hond bij u blijft (maar dan moet u wel uitstekend appèl hebben over uw hond) óf lijn uw hond even aan! Ook als u er van overtuigd bent dat uw hond niets zal doen. Te vaak roept een baas al van verre dat zijn hond niets doet, terwijl het toch tot een vechtpartij komt! Realiseer u dat er bij alle honden die in een dergelijke situatie een vechtpartij aangaan, er altijd een eerste keer was. Het kan daarbij heel goed zo zijn dat uw hond met de meest vriendelijke bedoelingen naar de andere hond toegaat maar vervolgens door deze hond zodanig wordt uitgedaagd dat hij wel moet reageren.

Het beste is dat binnen de bebouwde kom honden altijd aangelijnd lopen, behalve op plaatsen die speciaal zijn aangewezen voor het vrij laten spelen van honden. Zo kan niet alleen een baas er voor kiezen om op bepaalde plaatsen zijn hond los te laten lopen, maar kan een baas er ook voor kiezen om op andere plaatsen bewust met de hond aangelijnd te wandelen (zonder iedere keer angstig om zich heen te moeten kijken of er ergens loslopende honden zijn).

rijtje honden

Alle informatie die u op deze pagina's aantreft is geschreven door de hondengedragstherapeuten van Hondenschool en Adviescentrum 't HOS. De informatie is auteursrechterlijk beschermd. Kopiëren en/of verspreiden van deze informatie, in welke vorm dan ook, is derhalve niet toegestaan, tenzij met onze uitdrukkelijke toestemming.

Een link naar dit artikel wordt door ons wel zeer gewaardeerd!


rijtje honden