hondenschool 't hos logo

Informatie over honden:
Corrigeren

honden Home honden Hondengedrag
honden Cursussen honden Advies
honden Winkel ! honden Puppy groep
honden Reageren? honden Links
honden postkantoor honden rassen


honden


Hoewel het belonen van gewenst gedrag een veel effectievere manier is om een hond gedrag aan te leren, kan het in sommige gevallen ook noodzakelijk zijn om een hond te corrigeren voor ongewenst gedrag. Zeker wanneer een dominante hond middels ongewenst gedrag de ranghogere positie van zijn baas ter discussie stelt. Dit kan op een vrij onschuldige manier door veel te wild te spelen met de baas of tijdens spel veel te hard in de vingers te bijten, maar kan ook op een meer bedreigende manier door te grommen wanneer de baas over de hond heen stapt of de hond een stukje opzij duwt.

En toch is het helemaal niet vanzelfsprekend dat een hond altijd accepteert dat hij door de baas gecorrigeerd wordt. Sterker nog, een hond zal zeker niet in alle gevallen accepteren dat hij door zijn baas wordt gecorrigeerd. Er moet op z'n minst aan twee voorwaarden voldaan zijn: de hond moet geaccepteerd hebben dat hij ranglager is dan zijn baas Ún de hond moet snappen waarvoor hij gecorrigeerd wordt. Wanneer het voor een hond onbegrijpelijk is dat hij wordt gecorrigeerd, bijvoorbeeld omdat hij niet snapt waarom, is de kans aanwezig dat de hond de correctie zal beantwoorden met agressief gedrag. Ga er daarom bij een hond die u als volwassenen hond krijgt, niet automatisch vanuit dat de hond wel weet dat hij niet op de bank mag of niet mag opspringen e.d.

Honden corrigeren elkaar onderling ook. Op zich is dat heel natuurlijk gedrag. Tussen honden gelden echter duidelijke gedragscodes: alleen een ranghogere hond mag een ranglagere hond corrigeren. Daarom is het zo belangrijk dat het de hond duidelijk is dat u als zijn baas een ranghogere positie bekleedt dan de hond. Ranghoger zijn dan de hond gaat bij veel honden echter niet van zelf. Dat heeft alles te maken met een dagelijkse manier van omgaan met de hond

Er is echter nog een heel belangrijke gedragscode tussen honden: Wanneer een hond een ranglagere hond corrigeert, zal hij stoppen met corrigeren wanneer de andere hond zich heel deemoedig (onderdanig) op stelt. Dit kan een hond bijvoorbeeld doen door op zich rug te gaan liggen. Instinctmatig houdt een hond op met corrigeren wanneer zijn 'slachtoffer' zich op de rug gooit en heel stil blijft liggen. Dit betekent dat ook een baas die zijn hond corrigeert, hiermee direct moet stoppen als de hond erg deemoedig gaat doen en/of op zijn rug gaat liggen. Door gaan met corrigeren in zo'n situatie kan er voor zorgen dat de hond grote angst krijgt voor een correctie van de baas!

Juist het vertrouwen dat de baas stopt met corrigeren wanneer de hond aangeeft dat hij zich duidelijk ondergeschikt maakt aan de baas, geeft honden de rust en zekerheid om een vertrouwensband met de baas te kunnen opbouwen. Valt deze zekerheid weg, dan moet een hond eigenlijk steeds op zijn hoede zijn om te voorkomen dat hij iets doet waardoor de baas hem zou kunnen corrigeren. Honden worden hierdoor onzeker, wantrouwend en zullen om het minste in de stress kunnen schieten en kunnen reageren met angstagressie.

Realiseert u zich ook altijd dat de manier van corrigeren ook moet passen bij het karakter van de hond. Bij een gevoelige zachtaardige hond is een streng uitgesproken NEE misschien al snel voldoende terwijl een ongevoelige stoere hond zich hiervan wellicht weinig zal aantrekken. Corrigeer een hond in ieder geval nooit op basis van pijn

rijtje honden

Alle informatie die u op deze pagina's aantreft is geschreven door de hondengedragstherapeuten van Hondenschool en Adviescentrum 't HOS. De informatie is auteursrechterlijk beschermd. KopiŰren en/of verspreiden van deze informatie, in welke vorm dan ook, is derhalve niet toegestaan, tenzij met onze uitdrukkelijke toestemming.

Een link naar dit artikel wordt door ons wel zeer gewaardeerd!


rijtje honden